Tag: उपाध्यक्ष डॉ. इनामदार

विश्व निकेतन संस्थेच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे यश….

विश्व निकेतन संस्थेच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे यश…. प्रतिनिधी कोकण डायरी:- खालापूर तालुक्यातील कुंभिवली ग्रामपंचायत हद्दीतील विश्व निकेतन संस्थेचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय हे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असून महाविद्यालयामध्ये अभियांत्रिकी शाखेचे पदवीचे शिक्षण दिले…