Tag: दाखले शिबीर

आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांच्या मागणी व पाठपुराव्याने महसूल विभाग यांच्या कडू नागरिकांच्या सुविधेसाठी विविध दाखले वाटप ….

आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांच्या मागणी व पाठपुराव्याने महसूल विभाग यांच्या कडू नागरिकांच्या सुविधेसाठी विविध दाखले वाटप …. प्रतिनिधी कोकण डायरी:- शिबिराची सुरवात खारघर येथे करून 17 सप्टेंबर रोजी सुकापूर येथील…