Tag: न्यायालय

लोकशाहीत लोकप्रतिनिधि म्हणून लोकहितार्थ काम करणे… संघर्ष करणे… हेच धेय्य .. नगर सेविका लीना गरड़ (खारघर कॉलनी फोरम )

खारघर कॉलनी फोरम कडून पूर्वलक्षी आणि दुहेरी करप्रणालीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल….. * लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकहितार्थ काम करणे… संघर्ष करणे… हेच धेय्य .. *नगर सेविका लीना गरड़ (खारघर…